Gavl-pakke 121 (9,21 m)

kr 18 500,- ekskl. mva.
Salg

Gavl-pakke 232 (9,21 m)

kr 26 900,- ekskl. mva.

Gavl-pakke 343 (9,21 m)

kr 36 400,- ekskl. mva.

Gavl-pakke 454 (9,21 m)

kr 47 300,- ekskl. mva.